Alle stukken op het speelbord

Elke organisatie is uniek en voordat Vuego u een voorstel doet, leren wij u eerst graag een beetje beter kennen. We gaan met u in gesprek over uw bedrijf, waar u mogelijkheden voor verbetering ziet en welke ideeën u daarbij heeft.  Dat is meestal voldoende om u een voorstel te doen voor een integrale aanpak.

Bij overeenstemming start Vuego met het organiseren van de trainingen en/of coachingssessies, in samenwerking met u en uw mensen. Naast in-company trajecten, werken wij ook extern. Het geniet onze  voorkeur om buiten het bedrijf aan de slag te gaan. Juist een andere omgeving biedt ruimte aan nieuwe inzichten. 

Bijvoorbeeld...
Een greep uit de verschillende mogelijkheden, al dan niet in combinatie met elkaar:
•    Sales trainingen
•    Acquisitie en new business
•    Persoonlijke effectiviteitstrainingen
•    Effectief vergaderen
•    Klantgericht denken en handelen
•    Klantgericht telefoneren
•    Professionaliseringstrajecten
•    Intervisie
•    Individuele coaching
•    Teamcoaching

Gedurende de trainingen koppelen wij onze ervaringen naar u terug, zonder daarbij het vertrouwen dat uw mensen in ons hebben te schaden. U kunt ons ook inschakelen om u strategisch te adviseren op basis van onze bevindingen met uw medewerkers.

Met onze trainingen worden uw werknemers  zelfbewuster en meer resultaatgericht. Vuego biedt u een ‘after sales’ traject, waarbij uw medewerkers worden gecoacht en gedurende een periode worden gevolgd om het geleerde blijvend in de praktijk te brengen.

Vuego sluit een opdracht altijd af met een evaluatie en advies.