Tien tips om de baas te blijven

bron: businesscompleet.nl
Eigenlijk kan een baas het nooit goed doen. Werknemers hebben immers altijd de neiging om te mopperen. Daarom zette de redactie van BusinessCompleet.nl een aantal tips voor u op een rij over hoe u op een goede manier de baas blijft over uw werknemers. Deel 2: wat u het beste wel kunt doen.

In het eerste deel van Tien tips om de baas te blijven hebben we voor u een rij gezet wat u als baas zeker niet moet doen. In dit artikel zetten we tien tips op een rij over wat u als baas juist wel moet doen.

Modern leiderschap
Twee jaar geleden komt de Wageningse socioloog Iteke Weeda naar buiten met de resultaten van een onderzoek naar wat de belangrijkste waarden zijn voor modern leiderschap. Weeda voerde het onderzoek uit voor het Nederlands Instituut voor Managers (NIVE)en onderzocht de ervaringen van tweehonderd managers. Zij ondervroeg twaalf topmensen in die sector, onder wie bekende managers als Pieter Winsemius, Jacques Wallage en Annemarie Vreugdenhil.

Manager van de toekomst is androgyn
Er kwam een aantal opmerkelijke conclusies uit het onderzoek naar voren. Zo zou het belang van controle houden en macht hebben, afnemen, terwijl empathie en vertrouwen belangrijker gaat worden in het modern leiderschap. Volgens de socioloog zou de leider van de toekomst meer geduld hebben, meer op intuïtie werken en een androgyn persoon zijn met een dosis humor en zelfvertrouwen.

Duidelijke visie
Ander onderzoek.
Uit het onderzoek van InOverheid.nl (november 2008) blijkt dat overheidsmanagers een duidelijke visie moeten hebben. In het onderzoek werden ambtenaren gevraagd naar de eigenschappen van een goed manager bij overheidsorganisaties. Belangrijkste eigenschap zou het hebben van een duidelijke visie zijn. Op de tweede plaats kwam het bepalen van duidelijke doelen en als derde het stellen van de juiste prioriteiten. Maar er is meer.

1- Geef het goede voorbeeld
Als uzelf goed gemotiveerd bent, zal uw personeel dat ook zijn. Dus motiveer uzelf en geef het goede voorbeeld. Als uw personeel het gevoel heeft dat ze ook nog eens kunnen doen waar ze goed in zijn en zich daarin gezien voelen, kan dat een belangrijke drijfveer zijn. Daarnaast kan een belangrijke motivatie zijn dat u uw personeel ontwikkelmogelijkheden biedt.

2- Maak tijd voor uw personeel
Als u regelmatig tijd vrijmaakt voor een praatje en interesse toont, kunt u het vertrouwen van uw personeel winnen. Luisteren en empathie opbrengen zijn daarbij onontbeerlijke eigenschappen. Mensen willen namelijk gehoord worden en als het even kan een wenselijk antwoord krijgen op hun vragen. Daarvoor heeft u wel de nodige inlevingsvermogen nodig.

3- Creëer vertrouwen
Als u delegeert is het ook de bedoeling dat u uw personeel zoveel mogelijk zelf laat bepalen wat ze doen. Als dit goed loopt creëert u er vertrouwen mee. Pas als uw personeel er zelf niet uitkomt, moet u uw verantwoordelijkheid nemen en een beslissing nemen. Vergist u zich niet: bij sommige beslissingen heeft uw personeel u als baas nodig. Dit kan zijn als steun bij hun beslissingen en bij het zoeken naar oplossingen voor eventuele problemen. Dus als uw helpt bij het zoeken naar een oplossing voor iemand dan zal hij/zij ook sneller geneigd zijn iets voor u te doen.

4- Wees gul met complimenten
Personeel: het zijn net kinderen. En kinderen hebben regelmatig complimenten nodig. Moedig daarom uw medewerkers geregeld aan en toon waardering voor hun werk. Daar kant een zekere mate van informeel gedrag bijpassen. Een grapje op z'n tijd, een blijk van sympathie of medeleven, dat kan allemaal.

5- Spreek realistische doelen af
Het is gebruikelijk om eens per jaar een functioneringsgesprek te voeren. In het functioneringsgesprek praten u en uw personeelslid samen over het functioneren van dat personeelslid. Er wordt naar het verleden en het heden gekeken, maar vooral naar de toekomst. Als u doelen stel voor de toekomst, spreek dan wel realistische doelen af.

Maar u hoeft natuurlijk niet per se te wachten tot het jaarlijks evaluatiegesprek om prestaties te bespreken als er iets niet goed gaat. Het is belangrijk mee te delen wat wel of niet goed gaat – anders is beterschap niet mogelijk. Wees wel duidelijk en geduldig. Leg het desnoods meerdere keren uit.

6- Behandel iedereen eerlijk
Behandel iedereen gelijk en eerlijk, maar niet hetzelfde. Iedereen heeft een andere persoonlijkheid en heeft dus ook andere behoeftes. Dat betekent dat u het ene personeelslid eerder moet complimenteren en de ander juist eerder moet prikkelen. Daarnaast moet u - het is misschien een open deur – iedereen wel gelijk en eerlijk behandelen. Als uw personeel het gevoel heeft dat u telkens dezelfde persoon voortrekt zonder duidelijk aanwijsbare, zakelijke, redenen, kan dat heel demotiverend werken.

7- Maak onderscheid tussen inhoud en de mens
Soms is het nodig om een correctiegesprek te houden. Wacht dan niet tot het uiterste met zo'n gesprek, in de hoop dat de problemen zich 'vanzelf' oplossen. Zeker niet als de veiligheid of de goede naam van het bedrijf in het geding is. Maar, maak, als u corrigerend moet optreden, altijd onderscheid tussen inhoud en de mens. Er gaat iets fout, maar dat maakt de medewerker zelf nog niet meteen fout. Laat dat duidelijk merken, anders zet u de onderlinge relatie onnodig op het spel. En een correctiegesprek is geen slechtnieuwsgesprek.

8- Sta achter u personeel
Het kan natuurlijk voorkomen dat er een conflict ontstaat tussen medewerkers onderling. Neem dan de tijd om beide partijen aan te horen en neem snel een beslissing over hoe het opgelost moet worden. Leg dat dan duidelijk uit en benadruk dat u er van uit gaat dat hiermee het conflict geen rol meer mag spelen.

Bij een conflict tussen uw medewerkers en klanten moet u ook altijd eerst naar de versie van uw eigen mensen luisteren. Kom in principe altijd op voor uw personeel. Dan geeft u hen het gevoel dat u achter ze staat en zijn ze eerder geneigd om ook pal achter u en het bedrijf te staan.

9- Wees open waar mogelijk
Misschien is openheid wel regel nummer 1. Als dingen bespreekbaar zijn, voorkomt dat namelijk onderhuids spelende problemen. Vraag dus wat er aan de hand is als u merkt dat er iets rommelt. En wees zo eerlijk en open mogelijk in uw antwoord. Als het goed is begrijpt uw personeel ook wel dat u niet alles tot in den treuren kunt blijven uitleggen en verklaren.

10- Onderzoek uw eigen rol
Vooral als er algehele ontevredenheid heerst, of als er veel medewerkers uitvallen door stress, wordt het hoog tijd eens kritisch naar uw eigen rol te kijken. Beter is dat regelmatig te doen, zonder aanleiding. Vraag uzelf af (desnoods met deskundige hulp) welke eisen stelt u eigenlijk? Delegeert u wel op de goede manier? Geef u wel eens een compliment? Geeft u mensen voldoende vrijheid en ontwikkelingsmogelijkheden? Neemt u wel heldere besluiten? Zorgt u wel voor voldoende draagvlak?
Succes!

Jacques de Vos | Businesscompleet