Opdrachtgever
PricewaterhouseCoopers


Contactpersoon
Hans Grondstra
“Direct als het direct moet zijn.”

PricewaterhouseCoopers ontwikkelt diensten en oplossingen voor ieder denkbaar ondernemings- en sectorvraagstuk. PricewaterhouseCoopers Nederland is een zelfstandig onderdeel van dit wereldwijde netwerk.

Hans Grondstra is manager operators van de afdeling Finance van PricewaterhouseCoopers Nederland; hij heeft de leiding over de financiële afdelinghoofden. Tijdens een periode van interne onrust schakelde de afdeling Vuego in, met name om te zorgen voor onderlinge duidelijkheid.

Grondstra: “De communicatietraining was erg belangrijk; daarin kwam naar voren hoe wij nu eigenlijk met elkaar omgaan. Vuego heeft onze mensen de juiste tools aangereikt  om daar verbetering in aan te brengen. De afdelingshoofden zijn zowel individueel als tijdens overleg getraind en iedereen bleek het leuk en leerzaam te vinden om in praktijksituaties te oefenen.”

“De resultaten zijn, weliswaar in golfbewegingen, nog steeds merkbaar. Vanuit PwC hebben we wel de nodige vervolgstappen gezet. Zo is er een jaarlijkse people survey, die we met de mensen persoonlijk bespreken. Daarbij is de nieuwe manier van interactie heel bruikbaar.”

“De kracht van Martine is haar enthousiasme en haar vermogen om de stof duidelijk te maken. Ze beheerst de materie en verdiept zich grondig in de problematiek. Dat levert een goede wisselwerking tussen alle betrokkenen. Martine is direct en – als dat nodig is – ook streng.”