Opdrachtgever
Louis Bolk

Contactpersoon
Chris Koopmans
“De kracht van Vuego is een aanpak die dicht bij de praktijk ligt.”

Het Louis Bolk Instituut verricht al dertig jaar wetenschappelijk onderzoek voor de ontwikkeling van biologische en duurzame landbouw, voeding en gezondheidszorg.
 
Chris Koopmans geeft binnen het instituut leiding aan twee teams van samen zo’n dertig mensen. Zelf heeft hij met Vuego een individueel coachingstraject afgelegd, net als een aantal van zijn medewerkers: “De nadruk van de coaching van Martine ligt op het nemen van eigen verantwoordelijkheid, van zélf veranderen. Voor veel mensen ligt dat in time management; zij liepen vast in hun planning. De toegevoegde waarde van Vuego is daarin de invulling op individueel niveau.”
 
“Vuego pakt de coachingsvraag uitstekend op en vertaalt die naar een traject dat past bij de persoon. De kracht van Vuego is een aanpak die dicht bij de praktijk ligt. Niet de theorie, maar de praktijk van alle dag telt. In mijn geval werden bijvoorbeeld het afdelingsoverleg en het MT-overleg meegenomen in het traject. Aan de terugkoppeling daarvan heb ik misschien nog wel het meeste gehad.”