De cirkel van training en advies

Voor een effectief verandertraject is het zaak bedrijfsprocessen als uitgangspunt te nemen en te werken met heldere doelstellingen, in een open en reële communicatie. Dat is beslist geen sinecure, want bij de verbeterslag spelen verschillende aspecten een rol, die niet allemaal binnen het blikveld van het management vallen.

Met de ondersteuning van Vuego worden alle krachten in het veld duidelijk. Voortbordurend op deze inzichten zal het traject resulteren in een continue, opwaartse ontwikkeling.

Een helder beeld
Enerzijds traint en coacht Vuego uw mensen. Tijdens de sessies nemen uw mensen ons in vertrouwen en verschaffen ons op die manier inzichten, die u waarschijnlijk ontgaan. De bijeenkomsten bieden ons de mogelijkheid om mensen, op een vriendelijke maar toch confronterende manier, in hun eigen spiegel te laten kijken. Daarin zien zij dingen, waarvan zij zich niet bewust waren. Vanzelfsprekend gaan wij zeer integer om met de informatie die ons toevertrouwd wordt. Echter, het geeft ons wél een breder beeld van uw organisatie en de mensen erin.

Op basis van die inzichten kan Vuego u adviseren over noodzakelijk stappen, kansen en bedreigingen. Daarmee krijgt u de juiste middelen in handen om de leiding te nemen op weg naar een effectieve en succesvolle organisatie.